XII.Temel Mikrocerrahi Kursu

KURS BİLGİLERİ

Bezmi Alem Vakıf Üni.Tıp Fak.
24 - 28 Nisan 2012