XXVII. Temel Mikrocerrahi Kursu

KURS BİLGİLERİ

TİSK Mikrocerrahi Vakfı-İstanbul Lepra Hastanesi, Bakırköy-İstanbul
4 - 8 Ekim 2016