RMCD Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyeler,

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinin  Olağan Genel Kurulu, Derneğimiz tarafından düzenlenmekte olan ELMİKRO 2022 Kongresi esnasında, 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 18:00’de,  La Blanche Island Hotel Bodrum adresinde  aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. 

Sayın üyelerimize duyurulur.

REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı duruşu,
  3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyelerinin seçimi,
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
  5. Mali raporun okunması ve ibrası,
  6. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası,
  7. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu  ve Etik Kurul üye seçimi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış.